Le aksalo - Az ábécé betűi


Elsőnek az Angos betűi, olvasatuk kerül tárgyalásra. Összesen huszonegy betűből áll az ábécé: öt magánhangzóból és tizenhat mássalhangzóból. A magyar ábécé sorrendjében:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, y, k, l/r, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w

A magyartól négy helyen tér el az olvasatuk.
 • ch [tʃ] mint csé
 • y [j] mint jé
 • s [s] mint sz
 • a v [v] és w [w] betűkhöz kapcsolódó hangokat nem különböztetjük meg a magyarban

Nincs külön s (mint só), illetve hiányoznak a magyar és szláv nyelvekben használt lágyhangok.

Minden mássalhangzót e hanggal a végén kell felolvasni: (be, ce, de, fe, ge...)

Kifejezések


Lentebb található pár kifejezés a kiejtés gyakorlására. Minden szó az Angos nyelvben úgy ejtendő ahogy le van írva, a fenti szabályok figyelembevételével. A hangsúly az első szótagon is lehet.

Anya
Szia
Ti namos kove?
Mi a neved?
Wi namos...
Engem ... hívnak.
Ce to kali?
Jól vagy? (Hogy vagy?)
Kali
Jól vagyok.
Istinu kali
Nagyon jól vagyok.
Nae kali
Nem jól. (Nem igazán vagyok jól.)
Se
Igen.
Nae
Nem.
Lotane
Kérem. (Kérlek.)
Milo (Wo mila)
Köszönöm.

További példaszövegeket jobb oldalt, a Le Vem-Bukos hivatkozás alatt lehet olvasni.

Le olo - Főnév


Minden ami nem kötőszó az főnév az Angos nyelvben. Az o végződés a természetben előforduló, az os végződés az ember által létrehozott főnevekre utal. Minden főnévből elvonva ezeket a végződéseket létrejön maga a szótő (lásd később), majd egyéb végződésektól függően új jelentést lehet adni a meglévő szótőhöz. Így elkerülhető hogy minden új fogalomhoz egy - a meglévőktől teljesen különböző - új szót kelljen kitalálni.

Legyen az első példa a leis (szótári alakban):
leiso, le leiso - menedék, menedékek (vagy barlangüreg)
leisos, le leisos - ház, házak (vagy bármely ember épített lak)

Személyes névmások


wo, to, lo - én, te, ő
le wo - mi
le to - ti
le lo - ők

Szótári alak
o
os
nesum
egér
számítógépes egér
va
fa (bármely fafajta)
fastruktúra (papíron ábrázolt)
ang
nyelv (mint a beszélt nyelvek)
Eszperantó, Angos
yin
Hold
műhold
lus
fény
mesterséges fény (lámpáé)
gol
gömb
gömb alakú tárgy (mint labda)

Le kodo - Igék


Az a végződés az igét jelzi a szóban, az as végződés az ember által végzett dolgokra utal. Független attól hogy ki a műveltető, hogy hat-e tárgyra az ige.

A lus (szótári alakban) jelentése igeként: világítani. A szövegkörnyezettől függően jelentése lehet megvilágítani vagy sugározni.

Egy másik példa a többjelentésű igékre a b. Annyi tesz, mint:
 • tartani
 • birtokolni
 • elvenni, szerezni
 • tudni
 • érteni

Azonban a lenni létige elmarad jelen időben:
Lo vao. - Ez egy fa.
Lusos sang-ami. - A fény piros.

Igék halmozása


kal - szeretni
des - akarni
bisa - tudni
talu - kelleni

Wo bisaa gema. - Tudok játszani.
To talua gia. - Menned kell.
Lo kala igula. - Szeret inni.
Le wo desa bebea. - Gyereket akarunk (szeretnénk).

Le gunamo - melléknév és módhatározó


Melléknévre utaló végződés az i. Az ot jelenthet így pirosat, forrót, vagy akár gyorsan terjedőt is. Jelentése a szövegkörnyezetből vonható le. A főnévi változata tüzet jelent.

Az u végződés használható időtartam meghatározására a felsoroltakon kívül:

Szótári alak
i
u
hilos
gyors
gyorsan
sipot
lassú
lassan
bal
nagy
magasan
ays
hideg
hidegen
sul
hangos
hangosan
syot
néma
némán
gadab
mérges
mérgesen
balak
boldog
boldogan
no
okos
okosan

Sorrendben jelenthetnek főnévként hiloso - gyorsaságot, sipoto - csigát, balo - hegyet, ayso - jeget, sulo - zajt, syoto - csendet, gadabo - haragot, balako - áldást, noo - észt.

Továbbá az i végződés használható a személyes névmásokból enyém, tied, övé kifejezésére.

Határozott és határozatlan névmás


"A", "az", "egy" szavak hiányoznak. Amaz vagy emez szavak a fove és a dove.

Le lakamo - többes szám


"Egy cica, két cica, három cica" - a magyarhoz hasonlóan a főneveket nem ragozzuk ha megszámolunk valamit. A leis szó más esetekben sem kap ragot, ahogy a többi szó sem.

le leisos - házak
osove leisos - minden ház
kan leisos - négy ház

ayni leisos - első ház
aynu - elsőnek

Minden szám utolsó betűje n. A számológép számlapja például:
sun 7
okon 8
novan 9
kan 4
keyn 5
sen 6
ayn 1
don 2
tin 3

nun 0


A helyiérték jelölésére a den (tíz), syen (száz), syon (ezer) szavak állnak rendelkezésre.
den + den = don-den - Tíz meg tíz az húsz.
den * syon = den-syon
syen * syon = syen-syon
syon * syon = eseon
eseon * syon = ospen
syon * syon * syon = ospen - szintén millió
syon * syon * syon * syon = ohanen
syon * syon * syon * syon * syon = lanun

Le samino - Igeidők


Bár az igemódokat nem jelöli külön, az igeidőket is csak a volt és lesz szavakkal fejezi ki, ami itt a me és a ke.

Ha az időpont a mondatban korábban szerepelt, vagy a cselekmény napja szerepelt korábban, a mondat úgy is megszerkeszthető mint ha azt mondanánk: "Tegnap állok a bejárat előtt.".

Az u végződés használható időtartam meghatározására
Wo ant-hiu gia - Tegnap mentem el. (Elmentem tegnap.)
Wo post-hiu gia - Holnap megyek. (Megyek holnap.)

Dusi-kan-ondos - Tabellaszavak


-u - -kor
-oy - -hol
-ew - csinálni valamit
-oc - -já

Alapszót a mi, melyiket: kove.
-
 • Kérdő: k-
 • Közelre mutató: f-
 • Távolra mutató: d-
 • Néhány: m-
 • Akár: y-
 • Néhány: fet-
 • Sok: val-
 • Minden: os-
 • Tagadó: n-
-
 • -ov általános
 • -u- idő
 • -oy- hely
 • -ew-
 • -oc- birtok
-

>
> -e

Ha nem kiegészítendő, hanem eldöntendő kérdést teszünk fel, a Ce kérdőszó használatos.

Használata a kérdőszavaknak eltér a magyarban. A kérdőszó ott szerepel amire rákérdezünk.
"Ti namos kove?" - Mi a neved? (Te neved mi?)